کانال

من همانم که شب را خواب کرده بودم از دریچه مهتاب به خدا می نگریستم اشک می ریختم و ناله سر می دادم ... که ناگهان شهابی با گذشتنش مرا شوریده تر از آن چه بودم کرد حال عمری است نشسته ام خیره به آسمان که شاید باز ببینمش و قلم بدست از او می نویسم از وصف بی حدش از جلوه ی منورش از..... محسن شریفی
سلام من دلداده ام دلداده ی یک خلیفة الله سردار شهید محسن شریفی چند وقتی که دارم روی کتابی برای این عزیز کار می کنم دعایم کنید

می گویم " کانال " سرمایی ها یاد " کولر " می افتند ؛ دیپلمات ها یاد " سوئز " رسانه ای ها یاد " شبکه های رسانه جمعی " اما .... دلدادگان یاد " حنظله " یاد " کمیل در فکه " یاد " سه روز تشنگی " و اما من یاد کانالی که محال بود تیر به آن نفوذ کند اما وقتی محسن از آن گذشت تیری که آرزویش را کرده بود همان زمان که دوست داشت همچون استادش محمود پایدار نصیبش شد و پیکر مطهرش در آن ماند... .

/ 2 نظر / 19 بازدید
طلا

موفق باشی..![گل]